Pengertian Al Hafiz Nama Allah, Al Hafizhu ( الحفيظ )dibaca Al Hafizh termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya […]

Pengertian Al Kabir Nama Allah, Al Kabiiru ( الكبير ) dibaca Al Kabir termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas  sebahagian […]

Pengertian Kata Al Aly Berasal dari akar kata ع, ل, ي yang artinya ketinggian, sombong, menaklukkan, mengalahkan. Di dalam Al Quran ditemukan 11x kata asma ini. Salah satunya ada pada QS. An […]

Pengertian As Syakur Nama Allah, Asy Syakuuru ( الشكور ) dibaca Asy Syakur termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. (An-Nisaa’ [4]: 147) Itulah (karunia) yang […]

Pengertian Al Ghafur Nama Allah, Al Ghafuuru ( الغفور ) dibaca Al Ghafur termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang […]

Pengertian Al Azim Nama Allah, Al ‘Azhiimu ( العظيم ) dibaca Al ‘Azhiim termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya);  tidak […]

Pengertian Passing Bawah pada Permainan Bola Voli Passing ialah memberikan bola kepada teman baik melakukan umpan maupun menerima servis keteman seregu sehingga bola tersebut mudah diterima oleh teman kita. Passing […]

Beberapa kosa kata menjadi latihan kebahasaan dan evaluasi untuk mengasah kembali pembendaharaan atau kekayaan kosa kata yang kita miliki, dalam hal ini kita akan mengartikan dua kosa kata bahasa Arab […]