Mahfudzot

Diposting pada

Mahfudzot Mahfudzot

Mahfudzot – Bahasa Arab sebagai suatu bahasa yang kompleks, mencakup beberapa ilmu terapan yang digunakan sebagai perantara pencapaian kebenaran yang mutlak secara lisan dalam pengucapan dan tulisan bahasa arab. Adapun ilmu-ilmu terapan bahasa arab yang diajarkan di MA Al-Iman adalah : Qowa’id (Ilmu Shorof dan Ilmu Nahwu), Balaghoh (Ma’ani, Bayan dan Badi’), Mahfudzod (Kata Mutiara), Syi’ir (Puisi), Insya’, Khutbah-khutbah, Sejarah Sastra Arab dan Nadhom (Bait-bait berbahasa arab).

Penjelasan tersebut memaparkan secara singkat mengenai berbagai macam terapan ilmu bahasa arab dan cara pengkajiannya, karena untuk menjadi seseorang dengan kemampan berbahasa arab yang mumpuni haruslah mampu menguasai seluruh terapan ilmu tersebut dengan sempurna, dan hal tersebutlah yang menjadi dasar metode pengajaran  di MA Al-Iman Babadan Ponorogo.

Bahasa arab juga mempunyai beberapa aspek kemahiran yang saling berkaitan dalam pencapaian kemahiran berbahasa arab. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi : kemahiran menyimak atau mendengarkan, kemahiran berbicara, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Yang mana semua aspek ini sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu terapan bahasa arab.


Pengertian Pelajaran Mahfudzot

Pelajaran Mahfudzot adalah salah satu rumpun mata pelajaran bahasa arab yang mengajarkan hikmah-hikmah dan peribahasa dengan berbahasa arab. Tujuan pelajaran Mahfudzod adalah untuk menancapkan falsafah-falsafah hidup yang penting untuk masa depan para siswa-i. Sehingga pelajaran ini diwajibkan untuk dihafalkan para siswa-i, mengingat diperlukannya falsafah hidup sebagai bekal kehidupan para siswa-i dimasa mendatang.

Dengan pembelajaran mahfudzod, diharapkan akan tertanam falsafah hidup pada diri siswa-i sehingga akan tercermin pribadi yang luhur. Dan akan tercipta sikap disiplin para siswa-i melalui pemahaman terhadap bait-bait mahfudzod.

Namun kenyataan yang terjadi tidak selalu seperti yang diharapkan, masih ada para siswa-i yang belum dapat mengetahui tujuan utama menghafalkan bait-bait mahfudzot tersebut. Serta masih ada siswa-i yang belum dapat mencerminkan sikap berdasarkan bait-bait mahfudzod yang telah dipelajari, sehingga seakan-akan pelajaran mahfudzod hanya menjadi sebuah pelajaran yang wajib dihafalkan saja.

Pembelajaran mahfudzod yang berisikan bait-bait kata mutiara sangat mendidik para siswa-i kelas X MA Al-Iman, pembelajaran yang ingin ditancapkan meliputi : Kedisiplinan, sikap lemah lembut, taat dan patuh pada peraturan, sikap terpuji dan kepribadian yang luhur.

Sehingga para siswa-i akan mematuhi seluruh tata tertib yang ada dengan penuh kesadaran dan tidak melanggar peraturan. Dan jika semua aspek pembelajaran mahfudzot benar-benar terpenuhi, maka akan terlahir para siswa-i yang dapat diandalkan sebagai calon generasi penerus dengan falsafah hidup yang kuat dan pribadi luhur.


Contoh Kumpulan Mahfudzot dasar yang bisa dipelajari

1. مَنْ سَارَ عَلىَ الدَّرْبِ وَصَلَ
Man saara ‘alad darbi washala
Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia

2. مَنْ جَدَّ وَجَدَ
Man jadda wajada
Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

3. مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ
Man shabara zafira
Barang siapa bersabar beruntunglah ia.

4. مَنْ قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيْقُهُ
Man qalla shidquhu qalla shadiiquhu
Barang siapa sedikit benarnya/kejujurannya, sedikit pulalah temannya.

5. جَالِسْ أَهْلَ الصِّدْقِ وَالوَفَاءِ
Jaalis Ahlash shidqi wal wafaa-i
Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji.

6. مَوَدَّةُ الصَّدِيْقِ تَظْهَرُ وَقْتَ الضِّيْقِ
Mawaddatush shadiiqi tazharu waqtad dhiiqi
Kecintaan/ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan.

7. وَمَا اللَّذَّةُ إِلاَّ بَعْدَ التَّعَبِ
Wa mal ladzzatu illa ba’dat ta’bi
Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan.

8. الصَّبْرُ يُعِيْنُ عَلىَ كُلِّ عَمَلٍ
As-Shabru yu’iinu ‘ala kulli ‘amalin
Kesabaran itu menolong segala pekerjaan.

9. جَرِّبْ وَلاَحِظْ تَكُنْ عَارِفًا
Jarrib wa laahizh takun ‘aarifan
Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu.

10. اُطْلُبِ العِلْمَ مِنَ المَهْدِ إِلىَ اللَّحْدِ
Uthlubil ‘ilma minal mahdi ilal lahdi
Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur.

11. بَيْضَةُ اليَوْمِ خَيْرٌ مِنْ دَجَاجَةِ الغَدِ

Baidhatul yaumi khairun min dajaajatil ghadi
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari.

12. الوَقْتُ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ
Al-Waqtu atsmanu minadz dzahabi
Waktu itu lebih mahal daripada emas.

13. العَقْلُ السَّلِيْمُ فيِ الجِسْمِ السَّلِيْمِ
Al-‘Aqlus saliimu fil jismis saliimi
Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat.

14. خَيْرُ جَلِيْسٍ فيِ الزَّمَانِ كِتَابٌ
Khairu jaliisin fiz zamaani kitaabun
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku.

15. مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ
Man yazra’ yahshud
Barang siapa menanam, pasti akan memetik (mengetam).

16. خَيْرُ الأَصْحَابِ مَنْ يَدُلُّكَ عَلىَ الخَيْرِ
Khairul ashaabi man yadulluka ‘alal khairi
Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan

17. لَوْلَا العِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَالبَهَائِمِ
Laulal ‘ilmu lakaanan naasu kal bahaa-imi
Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang.

18. العِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الحَجَرِ
Al-‘ilmu fish shighari kan naqsyi ‘alal hajari
Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu, bagaikan ukiran di atas batu.

19. لَنْ تَرْجِعَ الأَيَّامُ الَّتِيْ مَضَتْ
Lan tarji’al ayyamul latii madhat
Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu.

20. تَعَلَّمَنْ صَغِيْرًا وَاعْمَلْ بِهِ كَبِيْرًا
Ta’allaman shaghiiran wa’mal bihii kabiiran
Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar.

21. العِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ
Al-‘ilmu bilaa ‘amalin kasy syajari bilaa tsamarin
Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah.

22. الاتِّحَادُ أَسَاسُ النَّجَاح
ِAl-ittihaadu asaasun najaahi
Persatuan adalah pangkal keberhasilan.

23. لاَ تَحْتَقِرْ مِسْكِيْنًا وَكُنْ لَهُ مُعِيْنًا
Laa tahtaqir miskiinan wa kun lahu mu’iinan
Janganlah engkau menghina orang miskin, akan tetapi jadilah penolong baginya.

24. الشَّرَفُ بِالأَدَبِ لَا بِالنَّسَبِ
As-Syarafu bil adabi laa bin nasabi
Kemuliaan itu adalah dengan adab (budi pekerti), bukan dengan keturunan.

25. سَلَامَةُ الإِنْسَانِ فيِ حِفْظِ اللِّسَانِ
Salaamatul insaani fii hifzhil lisaani
Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya).

26. آدَابُ المَرْءِ خَيْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ
Aadaabul mar-i khairun min dzahabihi
Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya.

27. سُوْءُ الخُلُقِ يُعْدِي
Suu-ul khuluqi yu’dii
Kerusakan budi pekerti itu menular.

28. آفَةُ العِلْمِ النِّسْيَانُ
Aafatul ‘ilmin nis-yaanu
Bencana ilmu itu adalah lupa.

29. إِذَا صَدَقَ العَزْمُ وَضَحَ السَّبِيْلُ
Idzaa shadaqal ‘azmu wadhahas sabiilu
Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya.

30. لاَ تَحْتَقِرْ مَنْ دُوْنَكَ فَلِكُلِّ شَيْئٍ مَزِيَّةٌ
Laa tahtaqir man duunaka fa likulli syai-in maziyyatun
Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan.

31. أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ
Ashlih nafsaka yashluh lakan naasu
Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu.

32. فَكِّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ
Fakkir qabla an ta’zima
Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan (merencanakan).

33. مَنْ عَرَفَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ
Man ‘arafa bu’das safari ista’adda
Barangsiapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia.

34. مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَعَ فِيْهَا
Man hafara hufratan waqa’a fiihaa
Barang siapa menggali lobang (untuk menjebak orang lain), akan terperosoklah ia ke dalamnya.

35. عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيْقٍ جَاهِلٍ‘
Aduwwun ‘aaqilun khairun min shadiiqin jaahilin
Musuh yang pandai, lebih baik daripada teman yang bodoh.

36. مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ كَثُرَ إِخْوَانُهُ
Man katsura ihsaanuhu katsura ikhwaanuhu
Barangsiapa banyak perbuatan baiknya, banyak pula lah temannya.

37. اِجْهَدْ وَلاَ تَكْسَلْ وَلاَ تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةُ العُقْبىَ لِمَنْ يَتَكاَسَلُ
Ijhad wa laa taksal wa laa taku ghaafilan, fa nadaamatul ‘uqbaa liman yatakaasalu
Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas.

38. لاَ تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلىَ الغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ اليَوْمَ
Laa tu-akkhir ‘amalaka ilal ghadi maa taqdiru an ta’malahul yauma
Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengejakannya pada hari ini.

39. اُتْرُكِ الشَّرَّ يَتْرُكْكَ
Utrukis syarra yatrukka
Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu.

40. خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
Khairunnaasi ahsanuhum khuluqan wa anfa’uhum lin naasi
Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.

41. فيِ التَّأَنِّي السَّلاَمَةُ وَفِي العَجَلَةِ النَّدَامَةُ
Fit ta-annis salaamatu wa fil ‘ajalatin nadaamatu
Di dalam kehati-hatian itu adanya keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu adanya penyesalan.

42. ثَمْرَةُ التَّفْرِيْطِ النَّدَامَةُ وَثَمْرَةُ الحَزْمِ السَّلَامَةُ
Tsamratut tafriithin nadaamatu wa tsamratul hazmis salaamatu
Buah kecerobohan itu adalah penyesalan, sedangkan buah kecermatan itu adalah keselamatan.

43. الرِّفْقُ بِالضَّعِيْفِ مِنْ خُلُقِ الشَّرِيْفِ
Ar-rifqu bid dha’iifi min khuluqis syariifi
Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu adalah salah satu perangai orang yang mulia (terhormat).

44. فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
Fa jazaa-u sayyiatin sayyiatun mitsluhaa
Balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya.

45. تَرْكُ الجَوَابِ عَلىَ الجَاهِلِ جَوَابٌ
Tarkul jawaabi ‘alal jaahili jawabun
Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah sebuah jawaban.

46. مَنْ عَذُبَ لِسَانُهُ كَثُرَ إِخْوَانُهُ
Man ‘adzuba lisaanuhu katsura ikhwaanuhu
Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) banyaklah temannya.

47. إِذَا تَمَّ العَقْلُ قَلَّ الكَلَامُ
Idzaa tammal ‘aqlu qallal kalaamu
Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya.

48. مَنْ طَلَبَ أَخًا بِلَا عَيْبٍ بَقِيَ بِلَا أَخٍ
Man thalaba akhan bilaa ‘aibin baqiya bilaa akhin
Barang siapa mencari teman yang tidak bercela, maka ia akan tetap tidak mempunyai teman.

49. قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا
Qulil Haqqa walau kaana murran
Katakanlah yang benar itu, walaupun ia pahit.

50. خَيْرُ مَالِكَ مَا نَفَعَكَ
Khairu maalika maa nafa’aka
Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu.

51. خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَاطُهَا
Khairul umuuri awsaathuhaa
Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya (yang sedang saja).

52. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ
Likulli maqaamin maqaalun, wa likulli maqaalin maqaamun
Untuk tiap-tiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat, dan untuk setiap kata itu ada tempatnya yang tepat.

53. إِذَا لَمْ  تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
Izaa lam tastahyi fashna’ maa syi’ta
Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki).

54. لَيْسَ العَيْبُ لِمَنْ كَانَ فَقِيْرًا بَلِ العَيْبُ لِمَنْ كَانَ بَخِيْلًا
Laisal ‘aibu liman kaana faqiiran, balil ‘aibu liman kaana bakhiilan
Bukanlah cela itu bagi orang yang fakir, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir.

55. لَيْسَ اليَتِيْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ بَلِ اليَتِيْمُ يَتِيْمُ العِلْمِ وَالأَدَبِ
Laisal yatiimu alladzi qad maata waaliduhu, balil yatiimu yatiimul ‘ilmi wal adabi
Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) yatim itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti.

56. لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَلِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ
Likulli ‘amalin tsawaabun, wa likulli kalaamin jawaabun
Setiap pekerjaan itu ada balasannya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya.

57. وَعَامِلِ النَّاسَ بِمَا تُحِبُّ مِنْهُ دَائِمًا
Wa ‘aamilin naasa bimaa tuhibbu minhu daaiman
Dan selalu pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripadanya.

58. هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ
Halakam ru-un lam ya’rif qadrahu
Hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri.

59. رَأْسُ الذُّنُوْبِ الكَذِبُ
Ra’sudz dzunuubi al-kadzibu
Pangkal dosa itu adalah kebohongan.

60. مَنْ ظَلَمَ ظُلِمَ
Man zalama zulima
Barang siapa menganiaya niscaya akan dianiaya.

61. لَيْسَ الجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا إِنَّ الجَمَالَ جَمَالُ العِلْمِ وَالأَدَبِ
Laisal jamaalu bi atswaabin tuzayyinunaa, innal jamaala jamaalul ilmi wal adabi
Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan.

62. لاَ تَكُنْ رَطْبًا فَتُعْصَرَ وَلاَ يَابِسًا فَتُكَسَّرَ
Laa takun rathban fa tu’shara, wa laa yaabisan fa tukassara
Janganlah engkau bersikap lemah sehingga engkau akan diperas, dan janganlah pula bersikap keras, sehingga engkau akan dipatahkan. (Seimbanglah dalam segala urusan).

63. مَنْ أَعَانَكَ عَلىَ الشَّرِّ ظَلَمَكَ
Man a’aanaka ‘alasy syarri zalamaka
Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka ia telah menzalimimu.

64. أَخِي لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إِلاَّ بِسِتَّةٍ سَأُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهَا بِبَيَانٍ: ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَدِرْهَمٌ وَصُحْبَةُ أُسْتَاذٍ وَطُوْلُ زَمَانٍ
Akhii, lan tanaalal ‘ilma illaa bi sittatin, saunbiika ‘an tafshiilihaa bi bayaanin: Zakaa-un wa hirshun wajtihaadun wa dirhamun wa shuhbatu ustaadzin wa thuulu zamaanin
Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas :
1). Kecerdasan
2). Ketamakan (terhadap ilmu)
3). Kesungguhan
4). Harta benda (bekal)
5). Mempergauli guru (bermuamalah dengan baik)
6). Waktu yang panjang

65. العَمَلُ يَجْعَلُ الصَّعْبَ سَهْلًا
Al-‘amalu yaj’alus sha’ba sahlan
Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah.

66. مَنْ تَأَنَّى نَالَ مَا تَمَنَّى
Man ta-annaa naala maa tamannaa
Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan.

67. اُطْلُبِ العِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ
Uthlubil ‘ilma walaw bish shiin
Carilah/tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina.

68. النَّظَافَةُ مِنَ الإِيْمَانِ
An-Nazhaafatu minal iimaan
Kebersihan itu sebagian dari iman.

69. إِذَا كَبُرَ المَطْلُوْبُ قَلَّ المُسَاعِدُ
Idzaa kabural mathluubu qallal musaa’idu
Kalau besar permintaannya maka sedikitlah penolongnya.

70. لاَ خَيْرَ فِيْ لَذَّةٍ تَعْقِبُ نَدَمًا
Laa khaira fi ladzzatin ta’qibu nadaman
Tidak ada baiknya sesuatu keenakan yang diiringi (oleh) penyesalan.

71. تَنْظِيْمُ العَمَلِ يُوَفِّرُ نِصْفَ الوَقْتِ
Tanzhiimul ‘amali yuwaffiru nishfal waqti
Pengaturan (manajemen) pekerjaan itu memperbanyak separohnya waktu.

72. رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ وَالِدَةٌ
Rubba akhin lam talidhu waalidatun
Ada banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu.

73. دَاوُوْا الغَضَبَ بِالصُّمْتِ
Daawul ghadhaba bis shumti
Obatilah kemarahan itu dengan diam.

Baca Juga : Ceramah Singkat Tentang Sabar

74. الكَلَامُ يَنْفُذُ مَا لَا تَنْفُذُهُ الإِبَرُ
Al-Kalaamu yanfudzu maa laa tanfudzuhul ibaru
Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum.

75. لَيْسَ كُلُّ مَا يَلْمَعُ ذَهَبًا
Laisa kullu maa yalma’u dzahaban
Tidak semua yang mengkilat itu emas.

76. سِيْرَةُ المَرْءِ تُنْبِئُ عَنْ سَرِيْرَتِهِ
Siiratul mar-i tunbi-u ‘an sariiratihi
Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya.

77. قِيْمِةُ المَرْءِ بِقَدْرِ مَا يُحْسِنُهُ
Qiimatul mar-i bi qadri maa yuhsinuhu
Nilai seseorang itu sebesar kebaikan yang telah diperbuatnya.

78. صَدِيْقُكَ مَنْ أَبْكَاكَ لَا مَنْ أَضْحَكَكَ
Shadiiquka man abkaaka laa man adhhakaka
Temanmu ialah orang yang membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa.

79. عَثْرَةُ القَدَمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثْرَةِ اللِّسَانِ‘
Atsratul qadami aslamu min ‘atsratil lisaani
Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah.

80. خَيْرُ الكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ
Khairul kalaami maa qalla wa dalla
Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit dan memberi makna yang jelas.

81. كُلُّ شَيْئٍ إِذَا كَثُرَ رَخُصَ إِلاَّ الأَدَبَ
Kullu syai-in idza katsura rakhusha illal adaba
Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti.

82. أَوَّلُ الغَضَبِ جُنُوْنٌ وَآخِرُهُ نَدَمٌ
Awwalul ghadhabi junuunun wa aakhiruhu nadamun
Permulaan marah itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan.

83. العَبْدُ يُضْرَبُ بِالعَصَا وَالحُرُّ تَكْفِيْهِ الإِشَارَةُ
Al-‘Abdu yudhrabu bil ‘ashaa wal hurru takfiihil isyaaratu
Hamba sahaya itu harus dipukul dulu dengan tongkat (supaya mengerti), tapi orang yang merdeka (bukan budak) itu cukuplah baginya isyarat.

84. اُنْظُرْ مَا قَالَ وَلاَ تَنْظُرْ مَنْ قَالَ
Unzhur maa qaala wa laa tanzhur man qaala
Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan.

85. الحَسُوْدُ لاَ يَسُوْدُ
Al-hasuudu laa yasuudu
Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia.

86. الأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا
Al-A’maalu bi khawaatimihaa
Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya. (Hendaknya diselesaikan sampai tuntas)

Ilahilas – Syair Abu Nawas
87. إِلَهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلَا # وَلاَ أَقْوَى عَلىَ النَّارِ الجَحِيْمِ
Ilaahii lastu lil firdausi ahlaa # Wa laa aqwaa ‘alan naaril jahiimi
Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga,
tapi aku tidak kuat dalam neraka.

فَهَبْ ليِ تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوْبيِ # فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ العَظِيْمِ
Fahab lii taubataw waghfir dzunuubii # Fainnaka ghaafirudz dzanbil ‘azhiimi
Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku,
sesungguhnya engkau  Maha Pengampun dosa yang besar.

ذُنُوْبِيْ مِثْلُ أَعْدَادِ الرِّمَالِ # فَهَبْ ليِ تَوْبَةً يَا ذَا الجَلَالِ
Dzunuubii mitslu a’daadir rimaali # Fahab lii taubatay yaa dzal jalaali
Dosaku bagaikan bilangan pasir,
maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan.

وَعُمْرِيْ نَاقِصٌ فيِ كُلِّ يَوْمٍ # وَذَنْبِيْ زَائِدٌ كَيْفَ احْتِمَالِ
Wa ‘umrii naaqisun fii kulli yaumin # Wa dzanbii zaa-idun kaifah timaalii
Umurku ini setiap hari berkurang,
sedang dosaku terus bertambah, bagaimana aku menanggungnya.

إِلَهِيْ عَبْدُكَ العَاصِي أَتَاكَ # مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ
Ilaahii ‘abdukal ‘aashii ataaka # Muqirran bidz dzunuubi wa qad da’aaka
Wahai, Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu,
dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepada Mu.

فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ # وَإِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ نَرْجُوْ سِوَاكَ
Fa in taghfir fa anta lidzaaka ahlu # Wa in tathrud fa man narjuu siwaaka
Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah yang bisa mengampuni.
Namun jika Engkau menolak, kepada siapa lagi kami mengharap selain kepada Engkau?