Pengertian Mubtada Mubtada’ adalah subjek (musnad ilaih) yang tidak didahului oleh ‘amil. Sedangkan khobar adalah lafadz yang disandarkan pada mubtada’ yang di gunakan untuk menyempurnakan faedah bersama dengan mubtada’. Adapun […]

Pengertian Jumlah Ismiyah Sesuai namanya, jumlah ismiyah adalah jumlah (kalimat) yang diawali dengan isim (kata benda), kalimat ini terdiri dari susunan mubtada’ dan khabar. Mubtada’ merupakan subyek dalam bahasa Arab, […]