Aksara Rekan Reroncenipun : Aksara rekan cacahipun wonten gangsal, inggih punika : kh, dz, f, z, gh Ginaipun aksara rekan dipundamel nyerat tembung manca ingkang dicethakaken, upami malih tembung Arab. […]

 Pengertian Aksara Rekan Aksara rekan cacahe ana lima, yaiku : kh, dz, f, z, gh Gunane aksara rekan dienggo nulisi tembung manca kang dicethakake, luwih-luwih tembung Arab.Manawa ora dicethakake yen […]