Pengeritan Al Mumit Nama Allah, Al Mumiitu ( المميت ) dibaca Al Mumit termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (Al-Mu’minum[13]:80) […]