Alif Lam Syamsiah Alif lam syamsiah adalah hukum bacaan alif lam (ال) yang apabila bertemu salah satu huruf syamsiyah. Hukum bacaannya disebut Idgham syamsiyah atau termasuk huruf lam syamsiyah. Cara […]