Pengertian Al Ghafur Nama Allah, Al Ghafuuru ( الغفور ) dibaca Al Ghafur termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang […]