Pengertian Hamzah Washal Hamzah washal adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah hamzah washal dibaca bila di awal bacaan dan tidak […]