Pengertian Idgham Bilaghunnah Idgham bilaghunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin menghadapi huruf lam (ل) dan ra’ (ر). Idgham bilaghunnah disebut juga idgham bighairi ghunnah. Cara bacanya nun sukun atau […]

Idgham Bighunnah Idgham bighunnah adalah apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf ya (ي), nun (ن), mim (م) dan wau (و) yang dikumpulkan pada kata (يَنْمُوْ). Idgham bighunnah disebut juga […]