Ikhfa Haqiqi yang dinamakan ikhfa haqiqi ialah ketika ada Nun sukun/Tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyyah yang berjumlah 15. Diantaranya :ت  ث  ج  د  ذ  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ف  ق  ك contoh Nun sukun atau Tanwin bertemu huruf 15 Baca Juga […]

Pengertian Idgham Mimi Idgham Mitslain atau sering disebut dengan Idgham Mimi adalah hukum tajwid yang berlaku untuk huruf Mim Sukun ( مْ ) bertemu dengan huruf Mim Berharakat ( مَ , مِ , مُ ) […]