Pengertian Maf’ul Fiih/ Zharaf Maf’ul Fiih/ Zharaf ialah  isim Manshub yang menyatakan  tempat atau masa-masa  terjadinya sebuah  perbuatan/pekerjaan. Baca Juga : Maf’ul Bih Maf’ul Fiih ialah  isim Manshub yang menyatakan  […]

Pengertian Maf’ul Bih Adapun definisi  maf’ul bih dalam ilmu nahwu ialah  : isim manshub (yang dibaca nashob) yang menjadi sasaran tindakan  (objek). Maka, jelas sekali, yang dimaksud maf’ul bih menurut […]