Pengertian Maf’ul Muthlaq Maf’ul Muthlaq ialah  isim atau kata benda yang dibaca nashob yang berada pada urutan yang ketiga dari tashrifannya fi’il, maf’ul muthlaq juga isim yang dibaca nashob dan […]

Pengertian Maf’ul Fiih/ Zharaf Maf’ul Fiih/ Zharaf ialah  isim Manshub yang menyatakan  tempat atau masa-masa  terjadinya sebuah  perbuatan/pekerjaan. Baca Juga : Maf’ul Bih Maf’ul Fiih ialah  isim Manshub yang menyatakan  […]