PiIihIah jawaban yang benar dengan cara memberj tanda silang ( x ) pada huruf A, B, C dan d. 1. Benda yang bergetar akan menghasilkan gaung gema bunyi desah 2. […]