Pengertian Mubtada Mubtada’ adalah subjek (musnad ilaih) yang tidak didahului oleh ‘amil. Sedangkan khobar adalah lafadz yang disandarkan pada mubtada’ yang di gunakan untuk menyempurnakan faedah bersama dengan mubtada’. Adapun […]

Isim Majrur atau Makhfudhati Asma isim majrur adalah isim yang dijarkan atau berirab khafadh. kafadh adalah i’rab yang ditandai dengan kasrah dan pengantinya yaitu ya’ daan fathah. i’rab khafadh hanya […]