Pengertian Maf’ul Muthlaq Maf’ul Muthlaq ialah  isim atau kata benda yang dibaca nashob yang berada pada urutan yang ketiga dari tashrifannya fi’il, maf’ul muthlaq juga isim yang dibaca nashob dan […]