Pengertian Mubtada Mubtada’ adalah subjek (musnad ilaih) yang tidak didahului oleh ‘amil. Sedangkan khobar adalah lafadz yang disandarkan pada mubtada’ yang di gunakan untuk menyempurnakan faedah bersama dengan mubtada’. Adapun […]

Pengertian Maf’ul Bih Adapun definisi  maf’ul bih dalam ilmu nahwu ialah  : isim manshub (yang dibaca nashob) yang menjadi sasaran tindakan  (objek). Maka, jelas sekali, yang dimaksud maf’ul bih menurut […]