Pengertian Maf’ul Fiih/ Zharaf Maf’ul Fiih/ Zharaf ialah  isim Manshub yang menyatakan  tempat atau masa-masa  terjadinya sebuah  perbuatan/pekerjaan. Baca Juga : Maf’ul Bih Maf’ul Fiih ialah  isim Manshub yang menyatakan  […]