Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Pendidikan Agama Islam (S1) S.Pd.I. Pendidikan Bahasa Arab (S1) S.Pd.I. Pendidikan Bahasa Inggris (S1) S.Pd. Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S.Pd. Pendidikan Biologi (S1) S.Pd. […]

Fakultas Ilmu Pendidikan Teknologi Pendidikan Manajemen Pendidikan Pendidikan Khusus Pendidikan Masyarakat Bimbingan & Konseling Pendidikan Guru PAUD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Matematika Pendidikan […]