Pengertian Al Hamid Artinya Nama Allah, Al Hamiid ( الحميد ) dibaca Al Hamid termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Para malaikat itu berkata:” Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?(itu adalah) rahmat allah dan berkataan-nya dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! […]

Pengertian Al Azim Nama Allah, Al ‘Azhiimu ( العظيم ) dibaca Al ‘Azhiim termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya);  tidak […]