Pengertian Ar Raafi Nama Allah, Ar Raafi’ ( الرافع ) dibaca Ar Rofi’ termasuk Al-Asma`ul Husna, firman Allah : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan […]