Pengertian Sifat Qidam Dalam kamus – kamus Arab kata Qidam adalah lawan kata dari baru, yang bermakna; yang Dahulu (lama). (Lihat Lisanul Arab 5/3552, Qamus Al – Muhith 3/506, Mukhtar […]