Fungsi akar bagi tumbuhan: Untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya Untuk menyerap air dan garam-garam mineral (zat-zat hara) dari dalam tanah Mengangkut air dan zat-zat makanan yang […]