Diantaranya khasiat dan manfaat hizib autad ini ialah untuk ketenangan hati dan mahabbah, dipermudah dalam aneka macam hal dan masalah, meluaskan rezeki, mendapat keselamatan dari aneka macam mara bahaya, dan […]

Bacaan Hizib Nawawi بسم الله الرحمن الرحيم. Saya izinkan dan ijazahkan kepada siapa saja yang menginginkan hizib atau dzikir & doa ini untuk diamalkan, di-download, di-share, diperbanyak, dicetak atau disebarluaskan […]

Definisi Hizib Barqi Hizib Barqi bersumber dari sebuah kitab “Kidung Jaljalut” karangan Syeikh Ahmad bin Ali Albuni. Hizib Barqi ini boleh dibilang sebagai Hizib yang praktis, karena lafadz bacaannya yang […]

Hizib Bahr Latin بسم الله الرحمن الرحيم. Saya izinkan dan ijazahkan kepada siapa saja yang menginginkan hizib atau dzikir & doa ini untuk diamalkan, di-download, di-share, diperbanyak, dicetak atau disebarluaskan […]

Pengertian Wirid Sakran Wirid ini dinamai wirid sakran dan dikarang oleh Al Imam Al Habib Abu Bakar Assakran. Beliau digelari dengan As-Sakran (mabuk) , karena beliau mabuk dengan cintanya kepada […]

Pengertian Rawi Rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Istilah  rawi  yang […]

Pengertian Sanad Hadits Sanad dari segi bahasa berarti  ماارتفع من الأرض, yaitu bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada dihadapan anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika anda memandangnya. […]

Pengertian Matan secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi. Matan kitab adalah yang bersifat komentardan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamaknya […]

Cara Pengamalan zikir Ya Latif Boleh buat wirid YA LATIF artinya sebanyak 129 kali (seratus dua puluh sembilan) setiap kali anda selesai melaksanakan solat Subuh sahaja, atau setiap mana-mana solat fardhu 5 […]