Pengertian Wirid Sakran Wirid ini dinamai wirid sakran dan dikarang oleh Al Imam Al Habib Abu Bakar Assakran. Beliau digelari dengan As-Sakran (mabuk) , karena beliau mabuk dengan cintanya kepada […]

Pengertian Rawi Rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Istilah  rawi  yang […]

Pengertian Sanad Hadits Sanad dari segi bahasa berarti  ماارتفع من الأرض, yaitu bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada dihadapan anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika anda memandangnya. […]

Pengertian Matan secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi. Matan kitab adalah yang bersifat komentardan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamaknya […]

Cara Pengamalan zikir Ya Latif Boleh buat wirid YA LATIF artinya sebanyak 129 kali (seratus dua puluh sembilan) setiap kali anda selesai melaksanakan solat Subuh sahaja, atau setiap mana-mana solat fardhu 5 […]

Pengertian Isim Fa’il Isim fa’il termasuk salah satu dari isim musytaq. Ia dibuat dari fi’il bina ma’lum, untuk menunjukkan pelaku perbuatan. Para ahli mengemukakan defenisi isim fa’il sebagai berikut: “Isim fa’il adalah […]

Pengertian Isim maf’ul Isim maf’ul adalah isim musytaq dari fi’il mabni lil majhul untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai fi’il. Sebagai contoh kita katakan: سُمِعَ الْحَدِيثُ فَالْحَدِيثُ مَسْمُوعٌ Hadits itu telah didengar, […]

Hadis Arbain Ke 1 Dalam pembukaan hadis Arbain karya An-Nawawi, disebutkan sabda Nabi mengenai urgensi niat. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُوْلِهِ […]