Macam-macam LAM Lam Huruf Jar (لِــ) Ialah huruf lam dengan fungsi merubah isim yang dimasukinya menjadi beri’rob khofadl atau mahall khofadl. Contoh dalam surat al-Faatihah ayat 2: الْحَمْدُ لِــلّهِ “Segala puji bagi […]