Aksara Rekan Reroncenipun : Aksara rekan cacahipun wonten gangsal, inggih punika : kh, dz, f, z, gh Ginaipun aksara rekan dipundamel nyerat tembung manca ingkang dicethakaken, upami malih tembung Arab. […]