Pengertian Aksara Rekan Aksara rekan cacahe ana lima, yaiku : kh, dz, f, z, gh Gunane aksara rekan dienggo nulisi tembung manca kang dicethakake, luwih-luwih tembung Arab.Manawa ora dicethakake yen […]