Pengertian Matan secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi. Matan kitab adalah yang bersifat komentardan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamaknya […]

Efek Compton Telah Anda ketahui bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik yang menembus kaca, panjang gelombang dan frekuensinya setelah keluar dari kaca tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, gelombang itu tidak […]

Pengertian Qalqalah Qalqalah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa qalqalah dapat diartikan pantulan suara. Dalam ilmu tajwid qalqalah berarti pantulan suara dari salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada lima, yaitu: […]

Cara Pengamalan zikir Ya Latif Boleh buat wirid YA LATIF artinya sebanyak 129 kali (seratus dua puluh sembilan) setiap kali anda selesai melaksanakan solat Subuh sahaja, atau setiap mana-mana solat fardhu 5 […]

Ra Tarqiq ( ترقيق ) tipis / Muraqqaqah Ra tarqiq atau muraqqaqah ialah ra yang dibaca tipis. Di dalam ilmu tajwid ra ( ر )  dibaca tipis jika memenuhi persyatan-persyaratan., yaitu : Jika ra  berharakat […]

Hukum Bacaan Mim Mati – Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu huruf-huruf tertentu. Baca Juga : Ikhfa Artinya Hukum bacaan […]

Pengertian Idgham Syamsiyah Yang dimaksud dengan bacaan Idgham Syamsiyah adalah apabila ada Al ta’rif ( اَلْ ) bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah 14 yaitu: ت ث د ذ […]

Pendahuluan Melihat fenomena pada masyarakat saat ini, dimana masih banyak yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, terkhusus pada ilmu Tajwid yang mengajarkan tata cara membaca Al-Qur’an dengan […]

Pengertian Idgham Bilaghunnah Idgham bilaghunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin menghadapi huruf lam (ل) dan ra’ (ر). Idgham bilaghunnah disebut juga idgham bighairi ghunnah. Cara bacanya nun sukun atau […]