Pengertian Maf’ul Liajlih Maf’ul liajlih atau maf’ul lah adalah isim mashdar yang dibaca manshub untuk menujukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Bisa juga diartikan maf’ul liajlih ini untuk menjawab “untuk […]

Pengertian Maf’ul Muthlaq Maf’ul Muthlaq ialah  isim atau kata benda yang dibaca nashob yang berada pada urutan yang ketiga dari tashrifannya fi’il, maf’ul muthlaq juga isim yang dibaca nashob dan […]

Pengertian Maf’ul Fiih/ Zharaf Maf’ul Fiih/ Zharaf ialah  isim Manshub yang menyatakan  tempat atau masa-masa  terjadinya sebuah  perbuatan/pekerjaan. Baca Juga : Maf’ul Bih Maf’ul Fiih ialah  isim Manshub yang menyatakan  […]

Pengertian Maf’ul Bih Adapun definisi  maf’ul bih dalam ilmu nahwu ialah  : isim manshub (yang dibaca nashob) yang menjadi sasaran tindakan  (objek). Maka, jelas sekali, yang dimaksud maf’ul bih menurut […]

Pengertian Maf’ul Ma’ah ( هُوَ الإِسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِى يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ ) “Maf’ul maah adalah isim yang dinashobkan yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang menyertai proses terjadinya […]

Pengertian Fa’il ‘الفاعل’ Fa’il menurut bahasa artinya adalah “pelaku”, sedangkan menurut ahli nahwu fa’il adalah: الفَاعِلُ هُوَ الإسْمُ المَرْفُوْعُ المَذْكُوْرُ قَبْلَهُ فِعْلُهُ “Fa’il ialah isim yang dibaca rofa’ yang mana […]

Pengertian Fi’il Lazim Fi’il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. dalam bahasa indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif, contoh: Sangat jelas tentunya […]

Penjelasan Fi’il ‘Amr  معنا فعل الأمر : الطَّلب fi’il amr ialah  kata kerja perintah atau permohonan. – فعل الأمر : مبنيّ دائما Fi’il amr ialah  mabniyy (harakatnya tetap tidak berubah) […]

Pengertian Fi’il Mudhari’ Fi’il mudhari’ secara bahasa adalah al-Musyabah, dinamakan demikian karena ia menyerupai isim fa’il dalam susunan huruf yang berharkat dan sukun seperti antara “يضرب  dan ضارب”, dan dalam makna dan penggunaannya. […]